KL logo Kombit logo

FVDB

System til understøttelse af virksomhedskontakt på tværs af kommuner og kommunale institutioner.

Systemet er nu i drift i Viborg Kommune.

Kontakt os gerne for yderligere information.

Læs mere om FVDB her.
Star logo

Ny service til VisJob

internetfirmaet er klar med opdatering til VisJob, som benytter STAR's nye webservice JobAD til at hente og præsentere annoncer.


Jobformidling (VisAG)

Vores formidlingsplatform VisAG giver jobcentret mulighed for at administrere annoncer på JobAG.

Læs mere her.
Star logo

Det Fælles Datagrundlag (DFDG)

DFDG er en kommunal IT platform, der standardiserer informationer og gør det muligt for systemer at dele informationer.

internetfirmaet bruger i stort omfang DFDG i vores produkter for at sikre dataintegritet og for at undgå unødvendige indtastninger.

DFR – digitalt fremmødesystem

Fremmøde registrerer med sundhedskort eller Web App, RFID kort eller fingeraftrykslæserDFR er et fremmødesystem, hvor borgeren registrerer fremmøde på et tilbudssted/praktikplads.

DFR systemet giver dig det komplette billede omkring fravær og automatiserer og optimerer fraværs-håndteringen.Borgeren registrerer

Borgeren registrerer fremmøde på tilbudssted/praktikplads via sundhedskort, RFID kort, fingeraftrykslæser eller web app. Fravær registreres automatisk, og der tages højde for lovligt fravær som ferie, barsel og sygdom.

Web app

Fraværsdata kombineres med noter fra tilbudssted/praktikplads og sagsbehandler. Noter fra tilbudssted/praktikplads registreres via systemets web app. Web app kan tillige anvendes til fremmøderegistrering.

Sagsbehandler

Sagsbehandleren har nemt overblik over tilbudsstedets/praktikpladsens fravær og kan se tilbudsstedets/praktikpladsens noter og kan tilføje egne noter samt vurdere fravær.

Rapporter

Systemet opretter automatisk rapporter for de borgere, som har fravær. Rapporterne oprettes som PDF-dokumenter og uploades via OIO snitfladen til fagsystemet for journalisering.

DFDG

Informationer om lovligt fravær, aktiviteter, borgerdata m.v. hentes fra DFDG. Systemet er således selvkørende for dataoprettelse og -vedligeholdelse.

Fleksibelt system

Systemet har smarte funktioner som oprettelse af ugeplaner og lukkeperioder for tilbudsstedet/praktikpladsen.

GDPR og data

DFR systemet og alle data hostes lokalt på kommunens netværk, og data forlader ikke netværket. Dette giver kommunen mulighed for centralt at styre, hvem der har adgang til system og data (via SAML). Al adgang logges i en sikkerhedslog, som også indeholder funktioner til håndtering af GDPR forespørgsler.Kontakt os for yderligere information. Vi demonstrerer gerne systemet.VisAftale - aftale- og køsystem

Stander med kortlæser og bonprinter

Vores aftalesystem VisAftale er en elektronisk reception, der byder borgere velkommen og giver sagsbehandler direkte besked om fremmøde.

Ligeledes er det et køsystem, der forsyner borgeren med et nummer, skranke og midlertidig pladshenvisning.

Borgerrettet

VisAftale vejleder den enkelte borger. Når borgere, der har en mødeaftale, møder op, tager aftalesystemet imod borgeren, registrerer mødetidspunktet, giver sagsbehandleren besked om borgerens ankomst og sender den pågældende til et mødelokale eller venteafsnit.
Borgere uden aftale kan få tilbudt at trække et nummer til en køkategori via integration til køsystemet VisNummer.

Afdelingsvis

VisAftale kan dække en række afdelinger og håndtere dem alle individuelt. Alle afdelinger vises på skærmen, og vælger borgeren en afdeling, der ikke har åbent, giver aftalesystemet besked om åbningstider og dage. Har den valgte afdeling åbent, henvises til mødested.

Fremmøde

Borgere, der møder for tidligt til en aftale, kan blive bedt om at vente eller komme igen senere. Er dagen forkert, kan aftalesystemet orientere borgeren om den rigtige dag og tidspunkt. Kommer borgeren for sent, gør aftalesystemet opmærksom på dette.

Outlook AddIn

De centrale informationer vises med dette AddIn i et Popup vindue hos sagsbehandleren som en del af Outlook. Her vises bl.a. sagsbehandlerens aftaler og deres status. Det er muligt at ændre aftalernes tidspunkt og sende SMS beskeder til borgeren.

Planner

VisAftale integrerer fuldt op mod Planner. Møder mellem kommune og borger aftalt gennem Planner fremgår af VisAftale, når borgeren registrerer sig.

Integrationer

VisAftale henter informationer enten fra det fælles datagrundlag eller det aktuelle post- og kalendersystem. Det sker helt automatisk og uanset, om post- og kalendersystemet er Microsoft Exchange, lokalt eller Office365, Lotus Notes eller Avaleo.

Særlige hensyn

Borgere med særlige behov, f.eks. handicappede, kan registreres særskilt i aftalesystemet. Når en sådan borger logger sig på, giver aftalesystemet automatisk besked til handicaphjælp, tolkeservice, vagt, eller hvad nu behovet er i det konkrete tilfælde.

Vis vej

Med en detaljeret beskrivelse af ruten kan VisAftale føre en borger helt frem til det aftalte møde, fra standeren ved indgangen til det pågældende mødelokale.

Køsystem

VisAftale er ligeledes et fleksibelt køsystem, som er nemt at benytte og administrere. Køkategorier kan til enhver tid oprettes og slettes, og navne og knapper kan redigeres frit. Borgeren får tilbudt et kønummer og en vejledning.

Reception

VisAftale kan fungere i samspil med en reception. Et samlet skærmbillede giver et fuldstændigt overblik over alle aftaler. Der er mulighed for at søge på borgerens navn, fødselsdato, mødedato og tidspunkt, sagsbehandler, mødets formål m.v.

Statistik

VisAftale indeholder et statistikmodul med oplysninger om: Frekvensen af fremmøde, antal møder den enkelte afdeling og sagsbehandler gennemfører, aflyste møder, spidsbelastninger og en lang række andre oplysninger. Disse informationer er også tilgængelige som grafer.

SMS

VisAftalesystemet har mulighed for at integrere med SMS-service, således borgeren kan blive mindet om det aftalte møde via SMS. Møder borgeren ikke op, kan vedkommende blive bedt om at kontakte sin sagsbehandler – også via SMS.

Indkaldefunktion

Systemet indeholder en fleksibel indkaldefunktion, der kan indkalde det næste nummer, eller et bestemt nummer. Hver skranke kan vælge at focusere på en kø eller indkalde på tværs af køkategorier. Indkaldelse sker på storskærme.

Indkalde Addin

Indkaldefunktionen kan også benyttes via et AddIn, som viser billetter fra en given kø i et lille popup vindue. Det er muligt at se alle billettens informationer og indkalde og afslutte billetten. Vinduet forbliver i forgrunden og er derfor altid synlig og tilgængelig.

KLE

Hver køkategori kan tilknyttes et KLE nummer, og herudover kan enhver billet knyttes direkte til et eller flere KLE numre. KLE nummer påføres ekspeditionen for at danne en statistikpostering. KLE numrene vælges via et praktisk søgeværktøj, der gør det muligt at finde frem til det rigtige nummer hurtigt og uden at indtaste mere end nogle få tegn.

Vist på skærme

VisNummer viser kønumrene på infoskærme og kan integreres med vores infosystem. Kønumre fra flere køkategorier kan vises samtidig, og de aktuelle numre fremhæves, og en lyd afspilles, når de indkaldes.

SmartPhone

Indkaldefunktionen kan benyttes både i kontrolpanelet men også fra SmartPhones og Tablets. Sagsbehandlerne er derfor ikke bundet til skrankerne og kan således fungere som floorwalkere.

Statuspanel

Køkategoriernes overordnede status, herunder antallet af ventende og den aktuelle ventetid, kan til enhver tid ses i et statuspanel. Dette panel kan også vises separat på infoskærme. Høje ventetider og mange ventende bliver fremhævet.

VisAG - jobformidlingsplatform

JobAG, oversigt og detail visning, statistikker

Alle jobordrer

VisAG har adgang til alle jobordrer og viser brugeren et udpluk af disse.
Brugeren kan via kriterier hurtig filtrere jobordrer ned til en overskuelig mængde, der er relevante i forhold til ønskerne.

Opslag efter branche

Jobordrer kan filtreres efter brancher og kommuner og dermed begrænse søgningen til det, der er relevant for målgruppen.

Oprettelse af jobordrer

Jobordrer kan oprettes af sagsbehandlere direkte i VisAG f.eks. for at hjælpe en virksomhed.

Statistik

VisAG giver mulighed for at måle på successraten på jobordrer. Alle data kan udtrækkes og visualiseres i diagrammer.

DFDG

VisAG integrerer op imod DFDG til CV søgning og minimerer derfor manuel indtastning af data.

Status

Det er til enhver tid muligt at se status på jobordre og kandidater tilknyttet til jobordre. Det er ligeledes muligt at søge på status og f.eks. kun finde jobordrer, der er åbne.

Oprettelse af kandidat

Kandidater kan oprettes og tilknyttes en jobordre. Kandidaterne findes via CV søgning.
Søgningen overtager automatisk informationer fra den valgte jobordre for at begrænse søgeresultatet til relevante kandidater.

VisJob - infosystem

Jobvisning med styring via kategorier og geografi

Vores infosystem VisJob giver mulighed for at eksponere borgerne for jobopslag fra Jobnet, servicemeddelser og anden information, mens de sidder i venteområde. Eksponerer borgerne for jobopslag, mens de sidder i venteområdet
Kan vise servicemeddelser og andet information så som kø- og nummerinformation!
Sparer meget arbejdstid i forhold til søgning, udprintning og ophængning af aktuelle jobs
Kan også hentes ved hjælp af QR kode og hentes direkte ned på borgerens private telefon
Kan uploade alle filer, som kommunen benytter til display på skærmen!
Alle jobopslag bliver hentet automatisk fra Jobnet! Kan let vælges!

Jobnet

Det er muligt at vise opslag fra Jobnet fra det lokale geografiske område og brancher så som bygge og anlæg. De seneste ledige stillinger vises med fuld information på de dedikerede storskærme. Herunder også hotjobs.

Skabeloner

Såfremt et ensartet udtryk ønskes på skærmene, kan dette sikres ved at benytte faste skabeloner til de forskellige visninger. Skabelonerne ligger i systemet, og nye oprettes nemt og hurtigt.

Billeder og andre mediefiler

Der kan vises billeder og andre mediefiler på lige fod med jobannoncerne.

Tilpasning

Det er muligt at koble mange skærme til systemet. Indholdet på hver enkelt skærm kan styres individuelt i forhold til de øvrige skærme og kan vise forskellige informationer tilpasset hver enkelt skærm.

Push Funktion

Systemet har den funktion, at hvis nogle opsætninger skal ændres, kan man ved lethed trykke PUSH og derved tvinge ændringen igennem.

Fra ét sted

Har man flere skærme, kan styringen af disse ske fra ét sted, og dette kan ske hvor som helst, blot man har en computer og en internetopkobling.

Kampagner

Systemet har den feature, at der kan laves, gemmes og iværksættes flere kampagner på en og samme gang, fordelt på flere forskellige skærme. Det gør det let at styre en hel markedsførings- eller oplysningskampagne.

QR kode

Det er muligt at tage et QR foto og dermed gemme linket til jobopslaget på sin telefon.

VisPlads - CRM system

VisPlads CRM med detail viden om virksomheder og kontaktforløb

CRM

Alle oplysninger om jobcentrets kontakt til hver enkelt virksomhed. Kontaktoplysninger, overblik over samtaler, møder og referater, og hvilke medarbejdere, der står for kontakten.

Foretrukne

Det er muligt at oprette en liste med foretrukne virksomheder. Dette kan også benyttes til uddelegering af områder med videre.

CVR data

Overblik over samtlige danske virksomheder. Alle relevante oplysninger. Adgang til detaljeret filtrering og søgning. Integration med CRM-modulet og Outlook.

Avanceret søgning

Her kan man søge på almene virksomhedsudtryk. Man kan også søge på mere specifikke kriterier, så som virksomhedsbesøg, hvem har haft besøg inden for de sidste 6 måneder eller på forskellige virksomhedsroller i forhold til kommunen.

Kampagner

Målrettet indsats mod bestemte brancher. Udtræk af virksomhedsoplysninger kombineret med interne notater gør indsatsen nem, hurtig og effektiv.

Jobnet

Overblik over hver enkelt virksomhedsopslag af ledige job på Jobnet. Relevant viden, inden virksomheden kontaktes og mulighed for at matche opslaget med ledige borgere.

Deling af data

Samarbejdsplatform til udveksling af data mellem flere parter, helt eller delvist. Indbyrdes mellem jobcentre, eller mellem f.eks. jobcentre, erhvervsråd og uddannelsesinstitutioner.

Dette er muligt via Fælleskommunal virksomhedskontakt database (FVDB), en ny platform til udveksling af virksomheds data. Vi er med fra start.

Web

Relevante tilbud fra jobcentret til borgerne kan offentliggøres automatisk på jobcentrets eller kommunens website. Mulighed for borgernes tilmelding eller bookning af møde via en sikret forbindelse.

Alle P-Numre

Når man vælger en virksomhed, vises samtlige P-Numre, der er registreret under virksomhedens CVR nummer. Det er derfor muligt at se samtlige ledige praktikpladser og jobs for hele virksomheden.

Virksomhedsbesøg

Man har mulighed for at planlægge, journalisere og kontrollere virksomhedsbesøg. Er integreret med FVDB.

Noter

Der er et gennemgående punkt, der hedder noter. Disse er knyttet til den enkelte virksomhed.

VITAS

VITAS Integration, direkte adgang til VITAS informationer.

Kontaktpersoner

Det er muligt at tilknytte relevante kontaktpersoner, til de listede virksomheder.

Statistik

Det er muligt at udtrække statistik på jobcentrets arbejde, bl.a. reservationer af relevante tilbud til ledige borgere, antallet af virksomhedsbesøg og resultaterne af det opsøgende arbejde.

DFDG

Når det gælder data fra det kommunale fagsystem, er VisPlads uafhængig af platformen. Systemet henter data fra DFDG Det Fælles Datagrundlag. Dette giver en række ekstra udbygningsmuligheder.

Outlook addin

Herfra kan du tilgå de fleste centrale informationer direkte fra outlook!

Om os

Hos Internetfirmaet udvikler vi selvbetjeningsløsninger til offentlige institutioner. Vi har stor erfaring i at udvikle løsninger sammen med kommuner, og sætter en ære i at skabe et stærkt partnerskab med den enkelte kommune, hvor tæt dialog og fleksibilitet er i højsædet.

Vores løsninger udvikles altid til de specifikke behov og kan tilrettes efter de mange ønsker og nødvendigheder, der er kendetegnet ved store, offentlige institutioner.

Vi har stor erfaring i at håndtere centrale administrative systemer som EASY, kommunale fagsystemer, Jobnet, Planner, forskellige databaser m.v.

Vi blev i 2020 opkøbt af ECIT Software og med det store potentiale fra opkøbet, hvor vi har fået tilført yderligere ressourcer og kompetencer, arbejder vi hårdt på at virkeliggøre vores vision om at blive en førende leverandør af unikke digitale selvbetjeningsløsninger til offentlige virksomheder med borgeren i centrum.

Referencer

Vores lange virke har resulteret i en stor og solid base af referencer. Vi har designet og implementeret mange systemer sammen med mange forskellige kunder.

Derigennem har vi oparbejdet en stor viden og erfaring indenfor en lang række områder indenfor IT.

Kontakt os for opdateret referenceliste. kontakt@internetfirmaet.dk.